تبریک روز مهندس

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس بر تمامی مهندسین عزیز مبارک باد به امید پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان ایران

***