برگزاری مجامع عمومی و عادی شرکتهای  اقماری الهیه

مجامع عمومی عادی شرکت های اقماری شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان عملکرد سال ۱۴۰۰ با حضور همه سهامداران مربوطه و پیرو اطلاع رسانی قبلی، در روز سه شنبه۲۴ خردادماه ۱۴۰۱ ازساعت ۱۴ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در بلوار الهیه –نبش میدان ولی عصر (عج) برگزار گردید.

طبق روال معمول همه ساله مجامع شرکت های اقماری قبل از مجمع شرکت اصلی تشکیل تا عملکرد آن ها در مجمع اصلی، گزارش و سود یا زیان آن ها به صورت تلفیقی در شرکت اصلی قرار گیرد.

بدیهی است گزارش هر مجمع به صورت مفصل و جداگانه تقدیم خواهد شد.