برگزاری مجامع عمومی و عادی شرکتهای  اقماری الهیه

مجامع عمومی عادی شرکت های اقماری شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان عملکرد سال 1400 با حضور همه سهامداران مربوطه و پیرو اطلاع رسانی قبلی، در روز سه شنبه24 خردادماه 1401 ازساعت 14 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در بلوار الهیه –نبش میدان ولی عصر (عج) برگزار گردید.

طبق روال معمول همه ساله مجامع شرکت های اقماری قبل از مجمع شرکت اصلی تشکیل تا عملکرد آن ها در مجمع اصلی، گزارش و سود یا زیان آن ها به صورت تلفیقی در شرکت اصلی قرار گیرد.

بدیهی است گزارش هر مجمع به صورت مفصل و جداگانه تقدیم خواهد شد.