مزایده تعدادی از واحدهای مجتمع مسکونی صبای 14

اطلاعیه

سهامدار گرامی: به استحضارمي رساند برابر مصوبه هیات مدیره محترم؛ اين شركت درنظر داردحداكثر سه واحد از واحدهاي مسكوني درحال ساخت در پروژه صباي 14را از طريق مزايده پيش فروش نمايد،مساحت واحدهاي مذكور از طبقات همکف و2و 4- بين 114 تا 151 مترمربع از قرار قیمت پایه هر مترمربع 200 میلیون ریال و طبقه همکف 190 میلیون ریال بصورت ۷۰ درصد نقد و الباقی تا پایان آبانماه  تعیین شده است وتاريخ تحويل آن درآذر ماه سال جاري مي باشد. لطفادر صورت تمايل حداكثر ظرف مدت يك هفته جهت واريز 500 ميليون ريال سپرده شركت در مزايده و دريافت فرم پيشنهاد قيمت به واحد املاك مراجعه ويابا شماره 35313650 تماس حاصل فرماييد.

ضمنا مشخصات فنی واحدهای که به مزایده گذاشته شده است به شرح ذیل می باشد.

روابط عمومی شرکت آبادانی ومسکن الهیه خراسان