barge-saham-new(1)

خرید سهام و سرمایه گذاری برای عموم آزاد است و تمامی علاقه مندان به سرمایه گذاری می توانند با مراجعه به دفتر این شرکت به آدرس بلوار الهیه میدان ولی عصر (عج) شهرداری منطقه 12 مراجعه و با هر میزان سرمایه وارد چرخه اقتصادی و سرمایه گذاری مطمئن در بخش زمین و مسکن شوند.
بسیاری از افراد به دلیل وجود نوسانات در قیمت ها، به تجربه دریافته اند که با انجام فعالیت های اقتصادی متناسب با میزان پس انداز، ضمن کسب سود، می توانند از مزایای سرمایه در گردش بهره مند گردند. یکی از راه های سرمایه گذاری در امور مربوط به فعالیت های شرکت ، خرید سهام می باشد.هر سهم الهیه نماینده درصد مشخصی از دارایی های شرکت است که با توجه به اقدامات و فعالیت های انجام شده و به پشتوانه سرمایه ها و دارایی های موجود، از درجه و اعتبار مشخصی بر خوردار است.سهولت در نقل و انتقال و خرد بودن هر سهم ، امکان مشارکت افراد با سرمایه های مختلف را به نحو مطلوبی فراهم آورده است،چنانکه هم اکنون به رغم وجود بازار های مختلف سهام و فضای رقابتی میان آنها،سهام الهیه در نقاط مختلف ،خصوصا در شهر مشهد ،با رونق خاصی مبادله و خرید و فروش می شود.