مناقصه تهیه و ساخت و نصب درب ملامینه و کمد (مورخه ۹۶/۰۴/۲۰)

مناقصه تهیه و ساخت و نصب درب ملامینه و کمد  (مورخه ۹۶/۰۴/۲۰)

 “پایان مناقصه” اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه  و ساخت و نصب درب ملامینه و کمد به آدرس قطعه ۱۵۷ سروش –نبش الهیه ۱۶ موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

خواندن ادامه

مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب کابینت (مورخه ۹۶/۰۴/۲۰)

مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب کابینت  (مورخه ۹۶/۰۴/۲۰)

 “پایان مناقصه”  اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه مصالح ساخت و نصب کابینت به آدرس قطعه ۱۵۷ سروش –نبش الهیه ۱۶ موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

خواندن ادامه

مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه های کانال هواساز (مورخه ۹۶/۰۴/۱۰)

مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه های کانال هواساز  (مورخه ۹۶/۰۴/۱۰)

 “پایان مناقصه” اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه های کانال هواساز به آدرس نبش الهیه ۱۶ پروژه سروش و قطعات اقدسیه ۲۲-۲۴ موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

خواندن ادامه