مناقصه تهیه رنگ و رنگ آمیزی (نقاشی) (مورخه 96/۰6/27)

 “پایان مناقصه”

اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه رنگ و رنگ آمیزی (نقاشی) پروژه سروش به آدرس نبش الهیه 16 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

1- تهیه رنگ و بتونه و بتونه کاری و رنگ آمیزی آستر و رنگ رویه آکرالیک جهت دیوارها به متراژ 9000 مترمربع

2- تهیه رنگ روغنی و بتونه و بتونه کاری و رنگ آمیزی آستر (ضد زنگ) و رویه نرده فلزی به طول 200 متر

3- تهیه رنگ روغنی و بتونه و بتونه کاری و رنگ آمیزی آستر (ضد زنگ) و رویه کم فلزی 150 عدد

4- تهیه رنگ روغنی و بتونه و بتونه کاری و رنگ آمیزی آستر (ضد زنگ) درب فلزی دو لت 35 عدد

توضیحات : کلیه موارد ذیل به عهده پیمانکار است و جداگانه پرداخت نمی گردد.

  • کلیه هزینه های تهیه رنگ و استر و بتونه و ابزار آلات نقاشی ، نردبان دوپایه چوبی ، تخته زیر پایی وداربست و لوازم مصالح مورد نیاز نقاشی های مذکور و نظافت محل کار بعد و قبل ازنقاشی بعهده پیمانکمار می باشد و باید در قیمتهای فوق لحاظ گردد.
  • کلیه رنگها و آستر می بایست از نوع الوان درجه یک مورد تایید کارفرما و دارای گواهی استاندارد باشد . مبنای محاسبه رنگ انجام شده متره روی کار است قبل از اجرای آستر زیر کار کلیه سطوح می بایست تمیز و سمباده زده شده و حسب نیاز بتونه یا روغن زده شود .
  • ترمیم کنجها و نبشها تا حصول نتیجه دلخواه از طرف کارفرما به عهده پیمانکار می باشد .
  • تامین وسایل گرمایشی جهت جلوگیری از یخ زدگی به عهده پیمانکار می باشد و باید در قیمتها منظور گردد .
  • کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد .
  • مقدار رنگ باید به گونه ای باشد که پوشش کامل طبق تایید کارفرما انجام گردد .
  • پرداخت جهت نرده فقط متر طول محاسبه میگردد.
  • نقاشی دیوارها بصورت تلفیقی با کاغذ دیواری است که توسط کارفرما تعیین میگردد.
  • در رنگ آمیزی کمها باید رنگ کلاف دربهای ملامینه منظور گردد.
  • پرداخت جهت دربهای فلزی به صورت عددی است
  • پیمانکار می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از کار بازدید و نقشه ها را دقیقا بررسی نماید .
  • پیمانکار هنگام عقد قرارداد یک فقره چک به مبلغ کل قرارداد تا پایان زمان تضمین کار در نزد کارفرما خواهد گذاشت تا در صورت ایجاد خسارت نسبت به اخذ وجه آن توسط کارفرما اقدام گردد .
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5/000/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب شماره 6870939622 بانک ملت شعبه شهرک لشگر به نام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان می باشد .
  • استعلام قیمت در پاکتهای سربسته به همراه فیش تضمین شرکت در مناقصه تحویل دبیرخانه شرکت آبادانی و مسکن الهیه می گردد.
  • برنده مناقصه حداکثر طی 10 روز باید مبادرت به انعقاد قرارداد نماید در غیراین صورت چک تضمین شرکت در مناقصه به نفع کارفرما وصول خواهد شد .
  • ضمانتنامه برنده مناقصه و نفر دوم نزد شرکت باقی می ماند و در صورت استنکاف برنده از اجرای تعهدات حداکثر به مدت یک هفته از اعلام برنده مناقصه سپرده مذکور بدون احتیاج به هر گونه اقدام اداری و قضایی ضبط خواهد شد .
  • شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

  ابلاغ نتیجه مناقصه بصورت نامه ، فکس ، تلفنی و یا ارسال پیامک ( که مشخصات آن در ذیل آمده )خواهد بود و به منزله ابلاغ رسمی میباشد

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا ساعت 13 مورخه ۹۶/۰6/30به دفتر فنی شرکت به آدرس مشهد ، بلوار الهیه ، حاشیه میدان ولی عصر (عج)، طبقه سوم شهرداری منطقه ۱۲ مراجعه نمایند.لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. تلفن :۱۳-۳۵۳۱۳۶۱۰-۰۵۱