اطلاعیه

بنا به درخواست تعدادي از نمايندگان وسهامداران جهت بهره مندي حداكثري ؛ تعدادي از قطعات تجاري مسكوني تجميع شده جهت عرضه از طريق مزايده آماده فروش مي باشد .

 لذا سهامداران گرامی می توانند، در صورت تمايل به خريد ويا داشتن سرمايه گذار به دفتر شركت مراجعه فرمائيد .

 جهت كسب اطلاع بيشتر با شماره تلفن هاي 12 الي 05135313610 داخلي 230و 05135240030تماس بگيريد .

 1- قطعه شماره 216 با كاربري تجاري مسكوني 827 متر مربع آدرس بلوارالهيه پشت حاشيه حد فاصل ميدان محمديه وميدان ولي عصر (عج)

2- قطعه شماره 118 با كاربري تجاري مسكوني 900 متر مربع آدرس بلوارالهيه پشت حاشيه حد فاصل ميدان محمديه وميدان ولي عصر (عج)

3- قطعه شماره 102 با كاربري تجاري مسكوني 900 متر مربع آدرس بلوار الهيه حاشيه ميدان ولي عصر (عج)

 4- قطعه شماره 91 با كاربري تجاري مسكوني 1020 متر مربع آدرس بلوار الهيه نبش ميدان ولي عصر (عج)

روابط عمومی شرکت آبادانی ومسکن الهیه خراسان