اطلاعیه

بنا به درخواست تعدادي از نمايندگان وسهامداران جهت بهره مندي حداكثري ؛ تعدادي از قطعات تجاري مسكوني تجميع شده جهت عرضه از طريق مزايده آماده فروش مي باشد .

 لذا سهامداران گرامی می توانند، در صورت تمايل به خريد ويا داشتن سرمايه گذار به دفتر شركت مراجعه فرمائيد .

 جهت كسب اطلاع بيشتر با شماره تلفن هاي ۱۲ الي ۰۵۱۳۵۳۱۳۶۱۰ داخلي ۲۳۰و ۰۵۱۳۵۲۴۰۰۳۰تماس بگيريد .

 1- قطعه شماره ۲۱۶ با كاربري تجاري مسكوني ۸۲۷ متر مربع آدرس بلوارالهيه پشت حاشيه حد فاصل ميدان محمديه وميدان ولي عصر (عج)

۲- قطعه شماره ۱۱۸ با كاربري تجاري مسكوني ۹۰۰ متر مربع آدرس بلوارالهيه پشت حاشيه حد فاصل ميدان محمديه وميدان ولي عصر (عج)

۳- قطعه شماره ۱۰۲ با كاربري تجاري مسكوني ۹۰۰ متر مربع آدرس بلوار الهيه حاشيه ميدان ولي عصر (عج)

 4- قطعه شماره ۹۱ با كاربري تجاري مسكوني ۱۰۲۰ متر مربع آدرس بلوار الهيه نبش ميدان ولي عصر (عج)

روابط عمومی شرکت آبادانی ومسکن الهیه خراسان