مناقصه تهیه و نصب درب و پنجره های U.P.V.C (مورخه ۹۶/۰4/10)

 “پایان مناقصه”

اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه و نصب درب و پنجره های U.P.V.C به آدرس قطعات اقدسیه 22-24 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

1- پنجره های U.P.V.C  با نوار لاستیکی و پروفیل وین تک و شیشه دو جداره و یراق آلات به متراژ 320 متر مربع مطابق نقشه های پیوست و شرایط ذیل

توضیحات : تمام موارد ذیل بعهده پیمانکار است و مبلغ جداگانه پرداخت نمیگردد

 • حمل و جابجائی در تمام مراحل به پروژه و طبقات به عهده پیمانکار می باشد .
 • پنجره ها بضورت لولایی ساخته شود .
 • شیشه فلت ساده دو جداره کاخانه ای و استاندارد( 4*12*4 )
 • انجام رگلاژ و ماستیک کاری در دو طرف و تمام مواد مصرفی به عهده پیمانکار می باشد .
 • اندازه گیری نهایی جهت ساخت بعهده پیمانکار است.
 • ارائه گواهینامه فنی و ضمانتنامه کیفیت پروفیل های پیشنهادی الزامی می باشد .
 • کسورات قانونی بعهده پیمانکار است .
 • پنجره های 3 لولایی باشند .
 • یراق آلات با مارک fornax  باید استفاده گردد .
 • پشت تمام لولاها تسمه تقویتی کار شود .
 • رگلاژ هنگام بهره برداری در تعهد پیمانکار است
 • ارائه تایید کارخانه جهت شیشه ها الزامی است
 • زمان نصب با تایید و هماهنگی کارفرما انجام می گیرد.
 • ضخامت ورق گالوانیزه مورد استفاده در پروفیل ها باید 5/1 میلیمتر باشد .
 • وضعیت قطعی بر اساس متراژ کار انجام شده محاسبه میگردد .
 • تزریق گاز آرگن بین شیشه ها به میزان استاندارد الزامی است .
 • مهلت ساخت و تحویل و نصب 2 ماه بعد از تاریخ قرارداد میباشد
 • نقشه های پیوست مهر و امضاء گردد و ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت شود.
 • پیمانکار می بایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از کار بازدید و نقشه ها را دقیقا بررسی نماید و هر گونه ابهام را از شرکت الهیه استعلام نماید .
 • پیمانکار هنگام عقد قرارداد یک فقره چک به مبلغ کل قرارداد بعنوان حسن انجام کار در نزد کارفرما خواهد گذاشت تا در صورت ایجاد خسارت نسبت به اخذ وجه آن توسط کارفرما اقدام گردد .
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 8/000/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب شماره 6870939622 بانک ملت شعبه شهرک لشگر به نام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان می باشد .
 • ضمانتنامه برنده مناقصه و نفر دوم نزد شرکت باقی می ماند و در صورت استنکاف برنده از اجرای تعهدات حداکثر به مدت یک هفته از اعلام برنده مناقصه سپرده مذکور بدون احتیاج به هر گونه اقدام اداری و قضایی ضبط خواهد شد .
 • شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

ابلاغ نتیجه مناقصه بصورت نامه ، فکس ، تلفنی و یا ارسال پیامک ( که مشخصات آن در ذیل آمده )خواهد بود و به منزله ابلاغ رسمی میباشد

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا ساعت 10 مورخه ۹۶/۰4/17 به دفتر فنی شرکت به آدرس مشهد ، بلوار الهیه ، حاشیه میدان ولی عصر (عج)، طبقه سوم شهرداری منطقه ۱۲ مراجعه نمایند.لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. تلفن :۱۳-۳۵۳۱۳۶۱۰-۰۵۱