مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب کابینت (مورخه ۹۶/۰۴/20)

 “پایان مناقصه” 

اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه مصالح ساخت و نصب کابینت به آدرس قطعه 157 سروش –نبش الهیه 16 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

1- اوپن زمینی به طول 120 متر

2- کابینت زمینی به طول 200 متر

3- کابینت هوایی به طول 170 متر

4- صفحه اضافی از صفحه روی کابینت زمینی به طول 80 متر

5- نمای اضافی از جنس بدنه کابینت هوایی به طول 120 متر مربع

6- باکس دور یخچال و کابینت فوق آن (یخچال ساید) تعداد 25 عدد

توضیحات : انجام و تهیه موارد ذیل بعهده پیمانکار است و باید در قیمتهای فوق منظور گردد و جداگانه پرداخت نمیشود

 • جنس نمای کابینت و دربها از MDF براق با مارک پاک چوب درجه یک و جنس بدنه از ملامینه سفید با مارک پویا درجه یک و صفحه کابینت براق طرح کورین از صفحه 16 میلیمتر فابریک کارخانه ای (MDF)با مارک پاک چوب و ضخامت 5 سانت (تماماً درجه یک) به عرض 60 سانت و پشت کابینت از 3 میل
 • حمل کلیه مصالح به پروژه و طبقات به عهده پیمانکار است و هزینه آن باید در قیمتها منظور گردد .
 • پیمانکار می بایست در محل سینک و آبچکان از یونیت PVC با ضخامت 16 میلی متر استفاده نماید و پشت آن PVC 3 میلی متر و اضافه بهاء پرداخت نمی گردد .
 • پایه استیل درجه یک مورد تایید کارفرما جهت کابینتهای زمینی در تعهد پیمانکار است .
 • ارائه طرح بعهده پیمانکار و باید به تایید کارفرما برسد و هزینه جداگانه پرداخت نمیگردد
 • محل هود طبق نمای اضافی محاسبه می گردد .
 • تهیه هود و سینک و آب چکان به عهده کارفرما و نصب آن به عهده پیمانکار است و هزینه آن باید در قیمتها منظور گردد و جداگانه پرداخت نمی شود .
 • رنگ مصالح مصرفی با تایید کارفرما خواهد بود .
 • در اجراء باید در تمام لبه ها از نوار PVC یک میلی متر استفاده گردد ( اجراء بصورت کارخانه ای).و در لبه های از اتصال فارسی استفاده شود.
 • مدت اجراء کامل (تهیه و نصب) 60 روز می باشد .
 • متراژ کار براساس کار انجام شده محاسبه می گردد و در کار اجراء شده به هر دلیل اشتباهی صورت پذیرد هزینه آن به عهده پیمانکار بوده و می بایست رفع گردد
 • تمام لولاها ی آرام بند و جکها با مارک وین ( 100 MAG ) و تهیه و نصب آن در تعهد پیمانکار است و پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.
 • دربها ی کابینت با دو جک اجراء گردد.
 • دستگیره و یراق آلات مورد تایید کارفرما و طبق نمونه ارائه شده درجه یک مرغوب باشد و تهیه و نصب آن در تعهد پیمانکار می باشد.
 • ریل کلیه کشوها باید از نوع سه تیکه ساچمه ای باشد و تهیه و نصب آن به عهده پیمانکار است .
 • هرگونه تغییر شکل ، شکستگی ، دو رنگ بودن و عدم انطباق با طرح ارائه شده تا قبل از صورتجلسه تحویل موقت به عهده پیمانکار است و خسارت ناشی از آن از مطالبات پیمانکار کسر می گردد .
 • کلیه اندازه گیری ها باید توسط پیمانکار انجام شود و تمام مسئولیت ناشی از آن به عهده پیمانکار است .
 • باکس دور پکیج مشابه کابینت هوایی محاسبه میشود.
 • پیمانکار باید گاز کشی در آشپز خانه را مد نظر قرار دهد و استاندارد فاصله گاز با شیر گاز را رعایت نماید.
 • کسورات بعهده پیمانکار است.
 • به قرارداد پیش پرداخت تعلق نمیگیرد .
 • مبلغ ده درصد حسن انجام تعهدات تا رگلاژ نهایی ونقاشی واحدها یا 6 ماه هر کدام بیشتر بود در نزد کارفرما باقی می ماند.
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 10/000/000 ریال میباشد که بصورت وجه نقد به حساب 6870939622 بانک ملت شعبه شهرک لشکر به نام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان واریز و فیش مربوطه به همراه پیشنهاد قیمت در پاکت در بسته تحویل دبیر خانه گردد.
 • پیمانکار میبایست هنگام عقد قرارداد یک فقره چک به میزان کل مبلغ قرارداد در وجه شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان به کارفرما تسلیم تا در صورت ایجاد خسارت نسبت به اخذ وجه آن اقدام گردد .
 • شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 مورخه ۹۶/۰4/25 به دفتر فنی شرکت به آدرس مشهد ، بلوار الهیه ، حاشیه میدان ولی عصر (عج)، طبقه سوم شهرداری منطقه ۱۲ مراجعه نمایند.لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. تلفن :۱۳-۳۵۳۱۳۶۱۰-۰۵۱