مناقصه تهیه و ساخت و نصب درب ملامینه و کمد (مورخه ۹۶/۰۴/20)

 “پایان مناقصه”

اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه  و ساخت و نصب درب ملامینه و کمد به آدرس قطعه 157 سروش –نبش الهیه 16 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

1- درب اتاقی با روکش ملامینه همراه نصب به تعداد 150 عدد

2- کمد ملامینه رنگی درجه یک 16 میلی متر به متراژ 450 متر مربع

3- طبقات و جدا کننده ها از جنس نئوپان 16 میلیب متر به متراژ 170 متر مربع

توضیحات :

پرداخت هر گونه پیش پرداخت فقط با ارائه ضمتنت نامه بانکی میسر است

 • حمل کلیه مصالح به پروژه و طبقات به عهده پیمانکار است و هزینه آن باید در قیمتها منظور گردد .
 • رنگ و طرح درب و کمد باید مورد  تایید کارفرما باشد.
 • در اجراء کمد باید در تمام لبه ها از نوار PVC یک میلی متر استفاده گردد (کارخانه ای).و در لبه های اتصال از اتصال فارسی استفاده شود.
 • مدت اجراء کامل (تهیه و نصب) 30 روز می باشد .
 • متراژ کار براساس کار انجام شده محاسبه می گردد و در کار اجراء شده به هر دلیل اشتباهی صورت پذیرد هزینه آن به عهده پیمانکار بوده و می بایست رفع گردد
 • تمام لولاها آرام بند (دربهای بلند حداقل چهار لولا و دربهای کوتاه حداقل سه لولا) و تهیه و نصب آن در تعهد پیمانکار است و پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.
 • دستگیره و یراق آلات مورد تایید کارفرما و طبق نمونه ارائه شده درجه یک مرغوب باشد و تهیه و نصب آن در تعهد پیمانکار می باشد و هزینه آن باید در قیمتها منظور گردد و جداگانه پرداخت نمی گردد.
 • هرگونه تغییر شکل ، شکستگی ، دو رنگ بودن و عدم انطباق با طرح ارائه شده تا قبل از صورتجلسه تحویل موقت به عهده پیمانکار است و خسارت ناشی از آن از مطالبات پیمانکار کسر می گردد .
 • کلیه اندازه گیری ها باید توسط پیمانکار انجام شود و تمام مسئولیت ناشی از آن به عهده پیمانکار است .
 • تهیه و اجرای چهارچوب کمدها از جنس چوب روسی با روکش و زه کنار و بالای کمدها در تعهد پیمانکار و باید تماماً مورد تایید کارفرما باشد و در قیمتها منظور گردد و پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد . .
 • تعبیه محل زبانه قفل روی کم های فلزی در دربها به عهده پیمانکار است و پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد .
 • کسورات بعهده پیمانکار است
 • بائوی دربهای ملامینه از چوب روسی 4*6 سانتی متر و رویه ملامینه 5/4 میلی متر و هانی کم ترک باشد .
 • مبلغ ده درصد حسن انجام تعهدات تا 6 ماه در نزد کارفرما باقی می ماند.
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5/000/000 ریال میباشد که بصورت وجه نقد به حساب 6870939622 بانک ملت شعبه شهرک لشکر به نام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان واریز و فیش مربوطه به همراه پیشنهاد قیمت در پاکت در بسته تحویل دبیر خانه گردد.
 • پیمانکار میبایست هنگام عقد قرارداد یک فقره چک به میزان کل مبلغ قرارداد در وجه شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان به کارفرما تسلیم تا در صورت ایجاد خسارت نسبت به اخذ وجه آن اقدام گردد .
 • شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 مورخه ۹۶/۰4/25 به دفتر فنی شرکت به آدرس مشهد ، بلوار الهیه ، حاشیه میدان ولی عصر (عج)، طبقه سوم شهرداری منطقه ۱۲ مراجعه نمایند.لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. تلفن :۱۳-۳۵۳۱۳۶۱۰-۰۵۱