مناقصه خرید و اجرای کناف و تایل (مورخه ۹۶/۰۴/20)

 “پایان مناقصه”

اين شرکت در نظر دارد جهت خرید و اجرای کناف و تایل به آدرس  قطعات اقدسیه 22-24 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

1- کناف با پنل RG   12.5جهت  به همراه سازه ها مطابق استانداردهای شرکت کناف ایران به متراژ 800 متر مربع

2- تایل 60*60 PVC  طرح دار به همراه ساپورت و سازه   و سپریهای لازم )مارک کلین) به متراژ 150 متر مربع

3- تایل 60*60 گچی طرح دار (آکوستیک)به همراه ساپورت و سازه   و سپریهای لازم )مارک کلین) به متراژ 1000 متر مربع

4- تایل 60*60 گچی پانچ به همراه ساپورت و سازه   و سپریهای لازم )مارک کلین) به متراژ 800 متر مربع

5- بتونه کاری و ماستیک کامل ونقاشی با رنگ پلاستیک الوان درجه یک جهت سقفهای کناف به متراژ 500 متر مربع

توضیحات:

 • هزینه کلیه موارد ذیل به عهده پیمانکار است و باید در قیمتها منظور گردد .
 • هزینه حمل و جابجائی در تمام مراحل به محل پروژه و طبقات بر عهده پیمانکار می باشد .
 • تامین کلیه مصالح و لوازم و ابزار آلات و …. جهت نصب و اجراء به عهده پیمانکار است
 • تهیه طرح مورد تایید کارفرما و تهیه و نصب زنجیر در کلیه فضاها و تعبیه محل کلیه نصبیات برقی و مکانیکی و آتش نشانی و ….. و عبور آنها از سقف در تعهد پیمانکار است
 • پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد قیمت باید از کار بازدید نماید و هر گونه ابهام را کتبا استعلام نماید
 • اجرای آویز با 1 فنر دوبل با مفتول کناف باید انجام شود.
 • بتونه کاری باید درسه مرحله شامل 1 بتونه زیر کار 2 نصب نوار تیپ و بتونه 3 پهن کردن بتونه به عرض حداقل 30 سانتیمتر و ماستیک کامل سقف انجام شود
 • اجرای کلیه مرحل طبق استاندارد کتابچه مرجع کناف ایران بعهده پیمانکار است
 • نظافت بعد از نقاشی بعهده پیمانکار است.
 • لکه گیری نهایی بعد از اتمام مراحل ساخت پروژه در تعهد پیمانکار است
 • متراژ قابل پرداخت کار انجام شده قابل مشاهده می باشد که متراژ آن مطابق قرارداد قابل محاسبه و پرداخت است و در صورتیکه پیمانکار جهت سهولت کار بعضا بصورت دو لایه گچ برگ انجام دهد پرداخت نمی گردد .
 • کسورات قانونی بعهده پیمانکار است
 • یک فقره چک  به مبلغ کل قرار داد در هنگام عقد قرارداداز جانب پیمانکارتا تحویل قطعی به عنوان حسن انجام تعهدات در نزد کار فرما میماند
 • مبلغ تضمن شرکت در مناقصه 10/000/000 ریال به صورت یک فقره چک بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 6870351156 بانک ملت شعبه شهرک لشگر به نام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان می باشد .
 • ضمانتنامه برنده مناقصه و نفر دوم نزد شرکت باقی می ماند و در صورت استنکاف برنده از اجرای تعهدات حداکثر به مدت یک هفته از اعلام برنده مناقصه سپرده مذکور بدون احتیاج به هر گونه اقدام اداری و قضایی ضبط خواهد شد .
 • شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
 • ابلاغ نتیجه مناقصه بصورت نامه ، فکس ، تلفنی و یا ارسال پیامک ( که مشخصات آن در ذیل آمده )خواهد بود و به منزله ابلاغ رسمی میباشد

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 مورخه ۹۶/۰4/25 به دفتر فنی شرکت به آدرس مشهد ، بلوار الهیه ، حاشیه میدان ولی عصر (عج)، طبقه سوم شهرداری منطقه ۱۲ مراجعه نمایند.لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. تلفن :۱۳-۳۵۳۱۳۶۱۰-۰۵۱