پروژه شهر سبز

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

Warning: Array to string conversion in E:\www\Elahieh\wp-content\plugins\carousel-without-jetpack\carousel\jetpack-carousel.php on line 252

همانگونه که در اطلاع رساني هاي يکسال گذشته مطرح شد، 64 هکتار از اراضي شرکت واقع در حاشيه بلوار مهديه ، به عنوان پشتوانه مالي و يکي از منابع رشد و توسعه شرکت همواره مورد توجه بوده است. از اين رو از سال 1391 تا کنون پيگيري هاي جامعي با دستگاه هاي ذي ربط انجام شده تا بتوان از اين سرمايه ارزشمند بهترين بهره برداري ممکن را بعمل آورد و حداکثر انتفاع مالي عايد سهامداران شرکت گردد.

پس از تصويب طرح اوليه و جلب موافقت شهرداري مشهد عمليات آماده سازي اراضي آغاز گردید و هم اکنون مراحل زیر در همین راستا انجام شده است:

  • اجرای شبکه توزیع آب شرب اراضی مذکور و اتصال آن به شبکه آب شهر مشهد.
  • اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب که تا پایان سال 1398 حدود 70 درصد پیشرفت داشته است و همچنین آغاز عملیات اجرایی کلکتور خروجی فاضلاب و اتصال آن به شبکه اصلی شهر از طریق اراضی آستان قدس رضوی
  • آغاز عملیات آماده سازی فاز دوم شامل زیر اساس ، اساس و آسفالت قشر بیندر
  • مطالعات برق رسانی شامل (روشنائی، شبکه فشار متوسط و ضعیف ) توسط شرکت مهندسین مشاور منیران
  • مطالعات طراحی فضای سبز توسط شرکت مهندسین مشاور نقش آرای شرق

. در راستاي حفظ منافع بيشتر سهامداران در تفکيک قطعات طرح اوليه تغييراتي بوجود آمد و اخذ مجوز هاي لازم در اين خصوص در حال پيگـيري است.

لازم به ذکر است مطابق طرح جامع اين محدوده به عنوان يکي از تنفس گاه هاي شهر مشهد مي بايست از پوشش گياهي مناسب برخوردار گردد.