اراضی ۱۴/۶ و ۴/۳ هکتاری

این اراضی با کاربری کشاورزی در محدوده شهرستان طرقبه و شاندیز، به فاصله ۲/۵ کیلومتری از بلوار مهدیه واقع است. به منظور انجام مقدمات تفکیک در سال ۹۲ حدود ۵۰۰۰ اصله نهال میوه در این محدوده کاشته شد و در سال گذشته ضمن کاشت نهال های جدید مراقبت های اصولی در خصوص دفع آفات و اجرای شبکه آبیاری قطره ای در دستور کار قرارگرفت. برای تامین آب این اراضی رایزنی های موثری با فرمانداری شهرستان طرقبه و شاندیز و آب و فاضلاب مشهد انجام و با شورای اسلامی صفی آباد نیز مذاکره شد. در حال حاضر مراحل اخذ مجوز دیوارکشی و تفکیک اراضی فوق در حال پیگیری است و تامین آب از قنات صفی آباد، مراحل نهایی خود را سپری میکند.

لازم به ذکر است بابت ۵۰ درصد از این اراضی با شرکت تعاونی مسکن غدیر در تاریخ ۹۲/۵/۲۸ توافق گردیده است و به موجب آن مشروط به اینکه اراضی فوق توسط آن شرکت به  قطعات ۱۰۰۰ متری تفکیک شود ، و مجوز های مربوطه از مراجع ذی ربط اخذ گردد، توافقنامه مزبور قطعیت خواهد یافت.