اراضی باغ صفی آباد شامل دو قطعه زمین (14/6 و4/3 هکتاری ) به مساحت حدود 19 هکتار؛ وبا کاربری کشاورزی در محدوده شهرستان طرقبه و شاندیز، و در کیلومتر 5 آزادراه مشهد قوچان واقع شده است.  واز باغ بزرگ به میزان 8554 متر مربع در مسیر آزاد راه قرار دارد که بایستی با شهرداری توافق صورت پذیرد. و 50 درصد کل باغ در سنوات گذشته به شرکت تعاونی غدیر واگذار شده است که تعاونی مذکور موفق به انجام تفکیک قطعات 2000متر مربعی نشده است و در حال پیگیری حقوقی بر علیه تعاونی مذکور می باشیم

لازم به ذکر است به منظور انجام مقدمات تفکیک در سال 92  بیش  5000 اصله نهال میوه در این محدوده کاشته شد ومراقبت های اصولی در خصوص دفع آفات  انجام شده است  و آب دهی باغ صفی آباد از طریق  شبکه آبیاری قطره ای انجام میگیرد