سخن مدیر عامل

سهامداران گرامی، با عرض سلام و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزان، مفتخرم به عنوان یک خدمتگزار و به نمایندگی از هیات مدیره محترم به استحضار برسانم، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، شرکت نیز بنا دارد در برنامه های اجرایی خود و با توجه به امکانات و توانمندی بازنگری و در جهت انتفاع حداکثری سهامداران تلاش نماید.

اهم فعالیت های برنامه ای:

  1. سهام و سهامداری و تلاش برای ارزش افزوده سهام و تعرفه شهر سبز
  2. تکمیل آماده سازی شهر سبز الهیه و کارهای باقی مانده سیویل
  3. پیگیری برق رسانی و ستون گذاری شهر سبز الهیه
  4. پیگیری گازرسانی به شهر سبز الهیه
  5. پیگیری و شناسایی موارد جدید سرمایه گذاری

لازم به توضیح است شبکه آبرسانی و فاضلاب شهر سبز تکمیل و تحویل سازمان آب گردید.

در بودجه بندی شرکت شامل منابع و مصارف، تجدید نظر و علاوه بر صرفه جویی در منابع و نیز مصارف، بیشتر تکیه بر منابع جاری گردید که در واقع از اصل سرمایه سهامداران کمتر استفاده خواهد شد.

در پایان ضمن آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری، تقاضا دارد جهت انتفاع بیشتر سهامداران، هرگونه پیشنهاد و یا انتقادی را به شماره ۳۵۳۱۳622-۰۵۱ واحد روابط عمومی شرکت اعلام تا در اسرع وقت پیگیری گردد.

با احترام

محمدهادی حسینی سرچشمه