گزارش مجمع عمومی عادی صاحبان سهام (گزارش عملکرد سال ۹۹)

با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی شرکت در نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ، جلسه دوم بنا به دعوتی که از سهامداران محترم و وکلای آنان در روزنامه خراسان به شماره ۲۰۶۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ انجام شده بود، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در محل مجتمع فرهنگی آیه ها به آدرس : مشهد ، حد فاصل میدان تلویزیون و میدان جهاد تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی چند از کلام اله مجید توسط قاری محترم تلاوت شد، سپس با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای نوبت دوم برگزار می شد، هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی، مطابق قانون تجارت انتخاب و جلسه بشرح ذیل برگزار گردید:

الف) گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی توسط مدیر عامل شرکت ، آقای محمد هادی حسینی سرچشمه  قرائت شد.

ب) گزارش بازرس قانونی وفق قانون و اساسنامه توسط آقای ناصر جهانشاهی بازرس قانونی شرکت قرائت شد.

ج) گزارش مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان توسط مدیر مالی شرکت قرائت گردید .

د) مدیرعامل شرکت به سوالات مطروحه توسط حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط به شرکت پاسخ دادند .

سپس رأی گیری در مورد موضوعات دستور جلسه به عمل آمد و به شرح ذیل تصمیم گیری و تصویب شد:

۱-  افراد ذیل برای مدت دو سال به عنوان هیات مدیره جدید انتخاب شدند:

  • آقای علی اصغر عبدالهی
  • آقای محمد هادی حسینی سرچشمه
  • آقای هادی برجی
  • آقای اکبر صابری فر
  • آقای محمد شیر دل

اعضاء علی البدل هیئت مدیره:

  • آقای محمدعلی شبان زاده
  • آقای نعمت اله ظریف بهانژاد موسوی

۲-  آقای ناصر جهانشاهی به سمت بازرس اصلی و آقای عبداله محمدی به سمت بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند.

۳- ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹  به تصویب کلیه سهامداران رسید.

۳- روزنامه کثیرالانتشار خراسان بعنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین شد.

۴- مجمع عمومی مقرر داشت مبلغ یکصد میلیارد ریال بعنوان سود به سهامداران تخصیص یابد. این مبلغ به سهامدارانی که فاقد تعرفه شهر سبز بوده و یا تعرفه خود را واگذار نموده باشند بصورت نقدی پرداخت و برای سهامدارانی که تعرفه مذکور را دارند جهت آماده سازی اراضی شهر سبز هزینه گردد.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.