برگزاري مجمع عمومي عادي شركت عمران گستر الهيه (عملكرد سال 1401)

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت عمران گستر الهيه در روز سه شنبه مورخ 19 ارديبهشت 1402 ساعت 14 پيرو اطلاع رساني قبلي با حضور همه اعضاء در محل دفتر مركزي شركت آباداني و مسكن الهيه خراسان تشكيل گرديد.

در ابتدا پس از تلاوت آياتي از كلام ا… مجيد، جناب آقاي دكتر حسيني سرچشمه دستور كار جلسه مجمع را قرائت نمودند و فرمودند با توجه به ماده ۸۴ قانون تجارت و حضور حداكثري سهامداران، جلسه رسميت يافته و سپس جلسه در اختيار رياست مجمع حاج آقای صابری فر قرار گرفت و ايشان از مديرعامل محترم تقاضاي ارائه گزارش نمودند.

مديرعامل محترم شركت عمران گستر الهيه جناب آقاي مهندس صارمي به نمايندگي از هيات مديره محترم، گزارش عملكرد هيات مديره و پيشنهادات را قرائت نمودند. سپس بازرس قانوني محترم شركت جناب آقاي جهانشاهي، گزارش بازرسي را قرائت نمودند و در ادامه هيات مديره و مديرعامل، پاسخ سوالات مطروحه بازرس و ساير موارد را به صورت مشروح توضيح دادند .

سپس صورت هاي مالي، تعيين روزنامه كثير الانتشار، ميزان تقسيم سود و تعيين حق الزحمه بازرس و حق الجلسه اعضاي هيات مديره مشخص و به تصويب مجمع رسيد.

در پايان مجمع محترم تكليف نمود:

1 ) مقرر شد اگر افراد ذيصلاح داراي شرايط فني شناسائي گرديدند ، مجري شركت با مدارك ايشان تمديد گردد .

2 ) اگر امكان فروش مجري با تعهدات جاري ميّسر گرديد ، اقدام لازم صورت پذيرد .

3 ) اگر امكان فروش و تمديد ميسر نگرديد در خصوص انحلال در قالب مجمع عمومي فوق العاده اقدام شود .

4 ) مقرر شد بابت تمديد حق مدرك آقايان علي اكبر اعتمادي فرد و بهرام صارمي براي مدت 3 ماه ، مبلغ 375.000.000 ريال اقدام لازم صورت پذيرد .

جلسه در ساعت 16 با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه يافت.