برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان (عملکرد سال 1401)

بنا به دعوتی که از سهامداران محترم و وکلای آنان در روزنامه خراسان به شماره 21233 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ انجام شده بود، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان رأس ساعت 7:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ در محل مجتمع فرهنگی آیه ها به آدرس : مشهد ، حد فاصل میدان تلویزیون و میدان جهاد تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی چند از کلام ا… مجید توسط قاری محترم تلاوت شد، سپس وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت با توجه به حدنصاب رسیدن رای اعضای حاضر در مجمع، هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی، مطابق انتخابات کتبی به عمل آمده اعلام و جلسه بشرح ذیل برگزار گردید:

الف) گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی توسط مدیر عامل شرکت، آقای محمد هادی حسینی سرچشمه  قرائت شد.

ب) گزارش بازرس قانونی وفق قانون و اساسنامه توسط آقای ناصر جهانشاهی بازرس قانونی شرکت قرائت شد.

ج) گزارش مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان توسط مدیر مالی شرکت قرائت گردید .

د) مدیرعامل شرکت به سوالات مطروحه توسط حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط به شرکت پاسخ دادند .

سپس رأی گیری در مورد موضوعات دستور جلسه به عمل آمد و به شرح ذیل تصمیم گیری و تصویب شد:

۱-  افراد ذیل برای مدت دو سال به عنوان هیات مدیره جدید انتخاب شدند:

  • آقای محمد هادی حسینی سرچشمه
  • آقای هادی برجی
  • آقای اکبر صابری فر
  • آقای نعمت اله ظریف
  • آقای علی اصغر عبدالهی

اعضاء علی البدل هیئت مدیره:

  • آقای رضا نبوی
  • آقای حمیدرضا حسن زاده خوش

۲-  آقای ناصر جهانشاهی به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی شبان زاده به سمت بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند.

۳- ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال 1401 به تصویب کلیه سهامداران رسید.

۳- روزنامه کثیرالانتشار خراسان بعنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین شد.

۴- مجمع عمومی مقرر داشت مبلغ دویست میلیارد ریال بعنوان سود نقدی به سهامداران در مهلت قانونی پرداخت گردد.

5 –حق الجلسه اعضاء هیات مدیره، ساعتی 250 هزار تومان تعیین گردید.

6 –پاداش هیات مدیره، 2 درصد سود توزیعی تعیین گردید.

7 – حق الزحمه بازرس، معادل یک عضو هیات مدیره شامل پاداش و حق الجلسه تعیین گردید.

جلسه در ساعت ۱3:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.