معرفی منطقه نوین شهری الهیه

موقعیت اراضی:

اراضی الهیه در ارتفاع حدود 1000 متری از سطح دریا درطول جغرافیایی 59 درجه و 28 دقیقه و عرض 36 درجه و 22 دقیقه در شمال غرب مشهد مقدس واقع گردیده است و مساحت آن حدود 830 هکتار می باشد. این اراضی طبق طرح جامع مصوب مشهد جزئی از محدوده توسعه 25 ساله آینده این شهر می باشد.چنانکه در تصویر ذیل مشاهده می کنید اراضی مذکور از جنوب شرق به بزرگراه 75 متری میثاق از جنوب غرب به جاده قدیم شاندیز، از شمال به جاده آسیایی و از شمال غرب به بلوار مهدیه محدود می باشد.

 

naghshe_elahiye

 

جهت بزرگ تصویر نمایی اینجا کلیک کنید.

توزیع انواع کاربریها

بعد از گذشت 2 سال از بازنگری طرح جامع، طرح تفضیلی اراضی نیز تهیه گردید تا مسیر سازندگی اراضی مذکور هموار گردد. آنچه باعث شده تا طرح تفضیلی الهیه شاخص و نمونه جلوه نماید محاسبه دقیق و توزیع صحیح انواع کاربریها و خدمات به تناسب پذیرش جمعیت ساکن در آن منطقه است بطوریکه در جدول ذیل ملاحظه می کنید کاربری های مختلف با ظرافت خاص در کنار مناطق مسکونی چیده شده است به گونه ای که در اسرع وقت قابل دسترسی می باشد.این موضوع از آن حیث قابل توجه است که ما با پدیده های چون گسترش روزافزون و غیراصولی شهرها و به طبع آن افزایش ترافیک، حجم آلاینده ها و اتلاف وقت مردم روبرو هستیم. در چنین شرایطی است که منطقه نوین الهیه به دور از نقایص مذکور به سبب چیدمان اصولی شهری ، چون نگینی بر تارک شهر می درخشد و به منطقه ای نمونه درکشور مبدل شده است.

ردیفکاربــــــریدرصد مساحت
1مسکونی40
2تجاری - مسکونی5.2
3خدمات منطقه9.8
4خدمات ناحیه9.5
5خدمات محله4.2
6معابر و پارکینگ ها و حرائم31.3
7جمع100

موقعیت اقلیمی

موقعیت خاص طبیعی، ارتفاعات، رفتار شیب و هموار بودن زمینها، همچنین آب و هوایی مطبوع بدور از آلودگی بستری مناسب جهت سکونت روزافزون در این منطقه فراهم آورده است.

 

 

در این میان شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان با مطالعه دقیق اطلس های جغرافیایی اقلیمی منطقه، اقدام به کاشت، آبیاری و نگهداری پوشش گیاهی متناسب با شرایط جوی و طبیعی نموده است و تاکنون حدود 80000 مترمربع فضای سبز ایجاد کرده است ؛ بدیهی است این رقم مطابق نیاز منطقه افزایش پیدا خواهد کرد.

 

1

 

2