مناقصه اجراء و نصب دیگ و موتور خانه پروژه سروش (مورخه ۹۶/۰۳/۱۶)

مناقصه اجراء و نصب دیگ و موتور خانه پروژه سروش  (مورخه ۹۶/۰۳/۱۶)

“پایان مناقصه” اين شرکت در نظر دارد جهت اجراء و نصب دیگ و موتور خانه پروژه سروش  به آدرس نبش الهیه 16 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

خواندن ادامه

مناقصه خرید و نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور (مورخه ۹۶/۰۳/۱۶)

مناقصه خرید و نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور   (مورخه ۹۶/۰۳/۱۶)

“پایان مناقصه” اين شرکت در نظر دارد جهت خرید و نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور قطعات سروش و اقدسیه 22 و 24 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

خواندن ادامه

مناقصه تهیه و نصب ایزوگام پروژه های اقدسیه 22-24 (مورخه 96/03/16)

مناقصه تهیه و نصب ایزوگام پروژه های اقدسیه 22-24   (مورخه 96/03/16)

“پایان مناقصه” اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه و نصب ایزوگام پروژه های اقدسیه  به آدرس نبش اقدسیه  22 و 24 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

خواندن ادامه

مناقصه خرید و نصب دستگاه هواساز DX (مورخه 96/02/31)

مناقصه خرید و نصب دستگاه هواساز DX   (مورخه 96/02/31)

“پایان مناقصه” اين شرکت در نظر دارد جهت خرید و نصب دستگاه هواساز DX به آدرس نبش الهیه 16  پروژه سروش و نبش اقدسیه 22 و 24 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

خواندن ادامه