برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان (عملکرد سال 1401)

برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان (عملکرد سال 1401)

بنا به دعوتی که از سهامداران محترم و وکلای آنان در روزنامه خراسان به شماره 21233 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ انجام شده بود، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان رأس ساعت 7:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ در محل مجتمع فرهنگی آیه ها به آدرس : مشهد ، حد فاصل میدان […]

خواندن ادامه