بازدید جمعی از کارشناسان دادگستری از روند اجرائی شهر سبز الهیه

بازدید جمعی از کارشناسان دادگستری از روند اجرائی شهر سبز الهیه

بنا به دعوت قبلی شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان در روز پنجشنبه بیست و سوم مهر ماه از اعضاء هیات مدیره مرکز کارشناسان دادگستری خراسان رضوی ضمن بازدید میدانی از روند اجرائی شهر سبز الهیه با حضور در سالن جلسات شرکت طی نشست و گفتگوی دو ساعته با مدیر عامل و چند تن از […]

خواندن ادامه